Passar el confinament al carrer, la paradoxa del coronavirus

Quedar-se a casa és la consigna més repetida durant les darreres setmanes, però milers de persones que viuen al carrer no en tenen. Les entitats de voluntaris atenen allà on no arriben els serveis socials, però la desprotecció es fa palesa entre la població sense sostre.

Per Marina Altur

https://www.eltemps.cat/article/9853/passar-el-confinament-al-carrer-la-paradoxa-del-coronavirus